VelkommenKurser 2019SprogværkstedAnsatteLinks

 

 

 

 

Formål

 

Opgaver

 

Skema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Sprogværkstedet på Det undervisningsvidenskabelige Fakultet

Det danske sprogværkstedet Í har fungeret siden 1995 under ledelse af forskellige udsendte lektorer fra Danmark.  Lektorerne har været udstationeret et år af gangen på bekostning af det danske undervisningsministerium.  I år ledes sprogværkstedet af lektor Anne Charlotte Tüxen.  Læs mere om stillingen som udsendt dansk lektor ved at klikke her.

I Sprogværkstedet gives de studerende mulighed for at udvikle deres mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed. De studerende mødes med den udsendte danske lektor én gang om ugen. De studerende arbejder i små grupper og præsenterer og diskuterer forberede emner med tilknytning til deres individuelle studier. Der arbejdes også individuelt med de studerendes udtryksfærdighed i relation til emner, der behandles i den øvrige undervisning og med relation til professionen lærer. Fjernstuderende har telefonisk kontakt med Sprogværkstedet.

 [Tilbage]

   Globus med Europa

                                               Michael Dal, lektor, Stakkahlið, 105 Reykjavík.  tlf. 525 5538  e-mail: michael@hi.is