Velkommen

Kreativitet, innovation og entrepreneurskab i skolen i Norden.

 

På denne web kan du finde oplysninger om det fællesnordiske projekt

 

 

Baggrunden for projektet

I november 2009 fik forskere fra fem forskellige universiteter i de nordiske lande til opgave at undersøge, hvordan kreativitet, innovation og entrepreneurskab manifisterer sig i skolerne i Norden. Det resulterede i fire rapporter om pædagogisk entreprenørskab, kreativitet i de praktisk-musiske fag og talentudvikling i skolerne i Norden. Rapporterne blev skrevet på baggrund af analyser af diverse styrringsdokumenter og interviews med forskellige interessenter i skolerne i Norden.

 

I kølvandet af dette projekt besluttede Universitet i Nordland, Umeå Universitet og Islands Universitet at udarbejde et parallelforløb på masterniveau. Meningen er, at formulere et parallel- og fællesforløb og i forlængelse af dette igansætte et pilotprojekt.  Projektet startede den 15. juni 2011 og slutter den 15. september 2012. Projektet har fået økonomisk støtte af NordPlus Videregående Uddannelser.

 

05.03.2014

Den 5. - 7. marts 2014 afholdes NERA-konference i Lillehammer i Norden. CIE-Norden afholder et symposium torsdag den 6. marts på konferencen. Der vil blive præsenteret i alt 10 papers om entreprenøriel læring og pædagogiske entreprenørskab. Læs mere om symposiet her.

 

07.03.2013

Den 7. - 9. marts 2013 afholdes NERA-konference i Island. CIE-Norden har arrangeret et symposium om pædagogisk entrepreneurship på konference.

I symposiet blev der lavet oplæg af Gudrun Svedberg og Eva Leffler, Mats Westerberg, Ove Pedersen og Michael Dal.- Se mere om NERA-netværket her.

 

 

17.09.2012

Merete Sørensen og Bennyé D. Astring skriver om de kreative og musiske fag i den danske skole og henviser til de forskningsresultater, som blev udarbejdet af CIE på foranledning og med støtte fra Nordisk Ministerråd >>> læs mere her (Kan også hentes her, som PDF-fil)

 

08.02.2012

Nordens parlementariker ønsker mere kreativitet og entreprenørskab for skoleeleverne, skriver Per Jarl Elle 8. februar i en nyhedsartikel på Universitetet i Nordlands hjemmeside >>> læs mere her

 

 

 

Webansvarlig: Michael Dal, Islands Universitet, michael@hi.is