Møde på Arlanda

den 4. og 5. oktober 2016

 

 

 

Deltagere

 

Janne Elo, Åbo Akademi, Vasa, Finland

Helle Munkholm Davidsen, University College Lillebælt/VIA, Danmark

Frode Olav Haara, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge
Eirik S. Jenssen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge

Eva Leffler, Umeå Universitet, Sverige

Gudrun Svedberb, Umeå Universitet, Sverige

Helena Sagar, Kullaviksskolan, Kungsbacka, Sverige

Mats Westerberg, Luleå Tekniska Universitet, Sverige

Michael Dal, Islands Universitet, Island.

 

Om mødet

Den 4. og 5. oktober 2016  blev der afholdt netværksmøde med den hensigt at etablere et større nordisk netværk, med repræsentanter fra alle de nordiske lande, og diskutere muligheden for at indgå i et fælles forskningsprojekt.

 

På mødet præsenterede deltagerne sig selv, de aktiviteter og de tanker de har arbejdet med i forbindelse med pædagogisk entreprenørskab.

 

Deltagerne lavede et hver i sær et oplæg om tema og muligheter for et nordisk (internasjonalt) samarbeidsprosjekt.  Herunder kan man hente de PowerPoints, der blev brugt (tryk på navnene):

 

13.15 – 13.25

Eirik og Frode

13.30 – 13.40

Michael

13.45 – 13.55

Helle

14.00 – 14.10

Janne

Pause

 

14.30 – 14.40

Helena

14.45 – 14.55

Mats

15.00 – 15.10

Gudrun og Eva

 

Deltagelse på konferencer

Det blev besluttet at deltagerne i netværket kan bruge følgende konferencer til at mødes:

 

ECER - European Conference of Educational Research, afholdes i København 22. - 25. august 2017, deadline for abstracts er: 15.01.2017. Tryk her for at se website.

 

E3 - afholdes i Cork den 10. - 12. maj 2017, deadline for abstracts er 01.12.2016.

 

NERA - Nordic Educational Research Association, afholdes i København den 23. - 25. marts 2017, deadline for indsendelse af abstract er 01.11.2016. Tryk her for at se website.

 

Det blev yderligere besluttet at netværket står for afholdelsen af et symposium på NERA-konferencen i marts 2017. Michael vil stå for indsendelse af et abstract for symposiet og tilmelding af deltagere. De, der ønsker at deltage i symposiet, skal sende et abstract til Michael inden søndag den 23. oktober.

 

 

Andre resultater i punktform

Deltagerne diskuterede forskellige forskningstemaer, bl.a.

  • Pædagogisk entreprenørskab på læreruddannelsen – Hvilken rolle, hvordan?
  • Det fælles teoretiske grundlag for pædagogisk entreprenørskab.
  • Hvilken position har pædagogisk entreprenørskab på forskellige niveauer i skolen (konseptualisering) – management eller emancipation.
  • Pædagogisk entreprenørskab forstået i forhold til didaktikkerne i de forskellige fag.
  • Pædagogisk entreprenørskab i forhold til policy dokumenter og uddannelsespolitikken.
  • Pædagogisk entreprenørskab og uddannelseskritik ("traditionel pædagogik vs. pædagogisk entreprenørskab).
  • Læringsbegrebet og pædagogisk entreprenørskab (indre/ydre motivation)

Det blev besluttet at netværket koncentrerer sig om to emner:

 

1.  Pædagogisk entreprenørskab og fagdidaktik og

2.  Kortlægning af pædagogisk entreprenørskab i læreruddannelsen i Norden.

 

Deltagerne formede to grupper, som påtog sig at udarbejde en problemformulering og en skitse til et forskningsdesign for hver deres emne. I gruppen om pædagogisk entreprenørskab og fagdidaktik sad Frode, Eirik, Helle og Helena. I gruppen om pædagogisk entreprenørskab i læreruddannelsen i Norden sad Gudrun, Eva, Mats, Janne og Michael.

 

Det blev besluttet at grupperne udarbejder en kort beskrivelse af deres tanker og ideer til udforskning af hvert deres emne.  Deres forslag sendes til Michael, som vil sørge for at sætte dem på projektets hjemmeside.